ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ ସମାଧାନ |

 • ସ୍ଲିମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ |

  ସ୍ଲିମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ |

  ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ style ଳୀର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ, ସ୍ଲିମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା |ତଥାପି, ବଜାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ତାଲା ପତଳା ଫ୍ରେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କବାଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ |ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, YALIS ସ୍ଲିମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର ହାର୍ଡୱେର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା |

 • ସର୍ବନିମ୍ନ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ |

  ସର୍ବନିମ୍ନ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ |

  ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଦ୍ୱାରର ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ, IISDOO ସର୍ବନିମ୍ନ କବାଟ (ଅଦୃଶ୍ୟ କବାଟ ଏବଂ ଛାତ ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱାର) ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ବିକଶିତ କରିଛି |ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ସହିତ, IISDOO ସର୍ବନିମ୍ନ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |

 • ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାଠ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ |

  ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାଠ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ |

  IISDOO ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଧୁନିକ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ବିକଶିତ କରି ଯୁବପି est ଼ିଙ୍କ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାଠ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

 • ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ |

  ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ |

  ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ କବାଟ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କାଠ କବାଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସାଧାରଣତ 2. 2.1 ମିଟରରୁ 2.4 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କବାଟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ କବାଟ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇପାରେ |IISDOO ଏହି ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିଛି |

 • ଶିଶୁ କୋଠରୀ ଦ୍ୱାର ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ |

  ଶିଶୁ କୋଠରୀ ଦ୍ୱାର ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ |

  IISDOO କୋଠରୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ତାଲା ପକାଇବା, ଘର ଭିତରର ପଡ଼ିବା, ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି |ତେଣୁ, IISDOO ଶିଶୁ କୋଠରୀ କବାଟ ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ପ୍ରୁଫ୍ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଶିଶୁ ବିପଦରେ ଥିବାବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ |

R&D ଦଳ |

କାମୁଙ୍ଗ · ସି

କାମୁଙ୍ଗ · ସି

R&D ପରିଚାଳକ

ଏକ R&D eni ଭାବରେ, ସେ ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର କାରିଗରୀ ସ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି |ଉତ୍ପାଦର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସ୍ତର ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ, ସେ ବଜାର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୂତନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କରନ୍ତି |

ଡ୍ରାଗନ୍ · L

ଡ୍ରାଗନ୍ · L

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଞ୍ଜିନିୟର |

ସେ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ପ୍ରେରଣା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସମସାମୟିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମାପ୍ତିର ବିପରୀତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ମିନିମଲିଜିମ୍ ନିକଟତର |

ହାନସନ୍ · L

ହାନସନ୍ · L

ଦୃଶ୍ୟ ଡିଜାଇନର୍ |

ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ରଖନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ କଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି |ଧାଡିର ଅନନ୍ୟ ଭାବନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହଲମାର୍କ, ଏବଂ ସେ ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ଧାରଣାକୁ ଅନନ୍ୟ କଳାତ୍ମକ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |

ଗୋଟିଏ · W।

ଗୋଟିଏ · W।

ଗଠନମୂଳକ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଗଠନମୂଳକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ 100 ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି |ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି |

ଜିନ · ମି

ଜିନ · ମି

ଗଠନମୂଳକ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଉତ୍ପାଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି |ତାଙ୍କର ଦଶହରା ଗଠନମୂଳକ ପେଟେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକତା ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଭିନବ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |

ସମ୍ବାଦ

 • ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ଗଠନ ସାଧାରଣତ di di ...

  ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବୁ understand ନ୍ତି କି?ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାଲା ବ .ୁଛି |ଆଜିର ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ |ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକର ଗଠନ କ’ଣ?ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ଗଠନ ସାଧାରଣତ right ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ପ୍ୟାନେଲ୍ ...

 • YALIS ହାର୍ଡୱେର୍ BIG5 DUBAI 2 ରେ ଯୋଗ ଦେବ ...

  ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ |YALIS କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଯେପରିକି ଜିଙ୍କ୍ ଆଲୋଇ ଡୋର ଲକ୍, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଲକ୍ ବଡି, ଗ୍ରାହକ ଘର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସିରିଜ୍, ନିର୍ମାଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ...

 • BIG-5 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ୟଲିସ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ହେଉଛି କୋ ...

  ଦୁବାଇରେ ଏହାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ ସହିତ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଗ୍ 5 ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘଟଣା |ୟଲିସ୍ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗତିଶୀଳ ହାର୍ଡୱେର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରକୁ ସେବା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ...

ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ: